Köszöntjük a Státer Önsegélyző Pénztár honlapján!

Itt információkat kaphatnak tevékenységi területünkről és a szükséges nyomtatványok is letölthetők.

Bemutatkozás:

A Státer Önsegélyző Pénztárat a Romániai Református Egyház alkalmazottai társulással hozták létre.

Az Önsegélyző Pénztár tagjai lehetnek a Romániai Református Egyház, valamint a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház alkalmazottai, az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház keretei között működő egyházi alapítványok és tanintézmények alkalmazottai, az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház Igazgatótanácsának világi tagjai , valamint a református és az evangélikus-lutheránus vallástanárok. Ugyanakkor tag lehet az egyházi intézmények fizetési jegyzékén levő, már Önsegélyző Pénztártag házastársa (férj, feleség), ha valahol alkalmazásban van.

Az Önsegélyző Pénztár fő tevékenységként kölcsönt folyósít minden tagjának. Célunk nem annyira a minél nagyobb profit magvalósítása, hanem elsősorban a tagok támogatása, segítése.

Honlapunkon megtalálható Pénztárunk belső szabályzata (ez tartalmaz minden információt tevékenységünkkel kapcsolatosan), valamint a beiratkozáshoz és a kölcsönök folyósításához szükséges nyomtatványok is. 

További információkkal várjuk Önöket az Önsegélyző székhelyén, valamint az egyházmegyék és az egyházkerületek székhelyén.

Elérhetőségek:

Letölthető dokumentumok:

  1. Beiratkozási nyilatkozat
  2. Kölcsönigénylési ív
  3. Munkáltatói jövedelemigazolás
  4. A Státer Önsegélyző Pénztár belső szabályzata

 

kozgyules